NEN3140 keuringen vakkundig uitgevoerd door De Keurexpert

De Keurexpert heeft veel ervaring met NEN keuringen zoals NEN3140. Vanuit de Arbowet wordt u geconfronteerd met NEN3140 keuringen op uw elektrische arbeidsmiddelen. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat NEN keuringen noodzakelijk zijn voor deelname aan kwaliteitssystemen en/of certificeringen. Ook zijn er verzekeringsmaatschappijen die NEN keuringseisen stellen. Volgens de NEN3140 dienen alle elektrische gereedschappen en installaties waarmee werknemers in aanraking komen, te worden geïnspecteerd.

Is een keuring nen 3140 verplicht?

Uw elektrische arbeidsmiddelen - elektrische gereedschap - moet inderdaad regelmatig gekeurd worden. Nen 3140 inspecties zijn een vereiste volgens de regels van de ARBO-wet. Een gereedschap keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN 3140. Hij inspecteert en test uw elektrische gereedschap door meting en beproeving.

Richtlijn NEN3140 keuring

Voor wat betreft de eisen van de NEN3140 gelden er duidelijke richtlijnen. Deze betreffen de inspectietermijn, metingen en uit te voeren beproevingen. Daarnaast dient van deze NEN keuring uitgebreide documentatie aangelegd te worden. Het is daarom verstandig om deze keuring aan een onafhankelijk, deskundig en gekwalificeerd bedrijf als De keurexpert uit te besteden Keuring Arbeidsmiddelen door DE KEUREXPERT

Keuren van elektrisch gereedschap

Conform de Arbowet,de Europese productrichtlijnen (warenwet) en VCA certificeringis het verplicht om regelmatig uw elektrische gereedschap en andere arbeidsmiddelen te laten keuren. Al het gereedschap dat u gebruikt tijdens uw werkzaamheden wordt gekeurd op arbeidsveiligheid, conform NEN3140. Het gebruik van elektrisch gereedschap kan namelijk gevaarlijk zijn, er bestaat altijd een risico.

Een goede keuring zorgt voor goed werkende gereedschappen en creëert daardoor een veilige werkomgeving. Onze vakkundige inspecteurs voeren de keuring van elektrische gereedschappen nauwkeurig uit, conform NEN3140. Wij zijn op de hoogte van de wettelijke eisen en regelgeving en geven u een duidelijk rapport met eventuele verbeterpunten en opmerkingen