Heftruckkeuring en interntransport

Materieel

Sinds de aanpassing van het Arbobesluit in 1998 is het periodiek keuren van intern transportmaterieel zoals heftrucks verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van heftrucks, reachtrucks en andere mobiel interne transportmiddelen. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door aantoonbaar deskundig keurmeester.

Is de heftruckkeuring verplicht?

Het periodiek keuren is op grond van de Arbo-regelgeving verplicht. Artikel 7, lid 4a vermeldt dat “een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, wordt gekeurd”. Geldt dus niet alleen voor heftrucks, maar ook voor andere mobiele interne transportmiddelen. Hoe vaak moet een keuring worden uitgevoerd? De ondergrens voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen voor heftrucks is tenminste 1 keer per jaar. In de Arbo-regelgeving is niet precies voorgeschreven met welke frequentie een arbeidsmiddel moet worden gekeurd omdat dit afhangt van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik. Om te kijken of vaker dan 1 keer per jaar moet worden gekeurd kan de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (laten) uitvoeren. Waaraan moet een heftruck voldoen die op de openbare weg rijdt? Zodra men met een heftruck over de openbare weg gaat rijden, is het Reglement Voertuigen van toepassing. Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen.

Aanpassingen

Voertuigen die onder het Reglement Voertuigen vallen en die maar met een beperkte snelheid kunnen rijden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

Let op: Niet verplicht zijn dus een zwaailicht en een 25 km/h plaat aan de achterzijde! Dit gaat pas een rol spelen bij ladingen breder dan 2,55 meter.

Snelheid en leeftijd

De max. snelheid op de openbare weg is 25 km/h en de minimum leeftijd van de chauffeur is 18 jaar (NB.: in een werksituatie waarbij effectief toezicht is van een ervaren collega, ouder dan 18 jaar, is de minimum leeftijd van een chauffeur 16 jaar).

Rijbewijs

Voor het besturen van een heftruck op de openbare weg zijn geen wettelijke vaardigheidseisen dan wel een rijbewijs verplicht. De werkgever is verantwoordelijk, dat de medewerker die met een heftruck op de openbare weg rijdt over specifieke deskundigheden beschikt.