Is uw magazijn al gekeurd?

Het keuren van arbeidsmiddelen, waaronder stalen opslagsystemen als magazijnstellingen vallen, is al enkele jaren verplicht volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Vanuit de Arbowet wordt verwezen naar het Arbeidsomstandighedenbesluit waarin het keuringsproces en de keuringseisen van arbeidsmiddelen zijn beschreven. De keuringsplicht van magazijnstellingen is in 2008 vastgelegd in de Europese norm EN15635. Voor België is dit NBN-EN15635 en voor Duitsland DIN-EN15635. Volgens deze norm bestaat er een onderhoudsplicht voor magazijn- en palletstellingen en moet er een veiligheidskeuring door een deskundige verricht worden op 3 momenten: – Na ernstige (aanrijd)schade – Na plaatsing, verplaatsing of verbouwing – Periodiek met een minimum van 1 x per jaar (12 maanden)

Om zeker te weten dat uw magazijn veilig is en dat u voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving, is het verstandig om deze jaarlijks te laten keuren door een keurmeester van dekeurexpert.nl . U voldoet daarmee aan de keuringsplicht zoals die in het Arbobesluit en de Europese norm zijn vastgelegd.