Keuren van medische apparaten

Ook voor het controleren, inspecteren en keuren van medische apparatuur kunt u een beroep doen op onze expertise. Wij zorgen ervoor dat de medische apparaten worden geïnspecteerd op het goed en veilig functioneren, conform de daarvoor geldende regelgeving en normering. Dat elektrische arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd volgens de norm NEN 3140 is over het algemeen bekend. Ook medische apparatuur, welke in medische ruimten wordt gebruikt, valt onder de keuringsplicht en moet op regelmatige basis worden gekeurd. Hiervoor is de norm NEN-EN- IEC 62353:2008 opgezet. In deze normering is de medische apparatuur in een aantal categorieën opgedeeld. Deze hebben te maken met de wijze waarop medische apparatuur in contact staat met de patiënt.

Voor wat betreft de metingen heeft de NEN-EN- IEC 62353 grote overeenkomsten met de keuring volgens NEN 3140.