Keuring & onderhoud noodverlichting

Is onderhoud aan uw noodverlichting verplicht? Conform het Bouwbesluit 2012 én de arbeidsomstandigheden wet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn, die ten minste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd wordt.

Men gaat er vaak ten onrechte vanuit dat, wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Noodverlichtingsarmaturen hebben echter regelmatig defecten zoals verouderde accu’s met onvoldoende capaciteit of kapotte lampen.

Daarnaast wordt tijdens het jaarlijks onderhoud gecontroleerd of de vluchtroute klopt, de pictogrammen up-to-date zijn, en of er voldoende noodverlichting aanwezig is.